Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Pha Trần

YOUR TRUST, WE CARRY

Trung Quốc

Chi nhánh tại cảng Shanghai, Cảng Xiamen, Cảng Shenzhen, Cảng Gangzhou, Cảng Shantou, Cảng Fuzhou, Cảng Ningbo, Cảng QingDao

Indonesia

Chi nhánh tại Cảng Jakatar, Cảng Surabaya

Myanmar

Chi nhánh tại Cảng Yangon

Singapore

Chi nhánh tại Cảng Singapore

Sri Lanka

Chi nhánh tại cảng Colombo

USA

Chi nhánh tại cảng Los Angeles, Cảng New York

U.K

Chi nhánh tại cảng Southampton, Cảng Felexstowe

Germany

Chi nhánh tại cảng Hamburg

France

Chi nhánh tại cảng Le Harve, Cảng For-Sur-Mer, Cảng Marseilles

Japan

Chi nhánh tại Cảng Tokyo, Cảng Yokohama, Cảng Kobe, Cảng Nagoya, Cảng Osaka, Cảng Hakata

Campuchia

Chi nhánh tại Cảng Phnompenh, Cảng Sihanoukvile

Thailan

Chi nhánh tại Cảng BangKok, Cảng Laem Chabang

Korea

Chi nhánh tại cảng Incheon, Cảng Busan, Cảng Seoul

Bangladesh

Chi nhánh tại cảng Chitagon

India

Chi nhánh tại cảng Chennai, Cảng Nhavasheva, Cảng New Delhi

Australia

Chi nhánh tại cảng Sydney, Cảng Fremantle, Cảng Melbourne

Turkey

Chi nhánh tại cảng Sydney, Cảng Fremantle, Cảng Melbourne

Malaysia

Chi nhánh tại cảng Port K'lang, Cảng Penang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHA TRẦN

VP HÀ NỘI

VP BÌNH DƯƠNG