Khái Niệm CIF Là Gì? Điều Kiện CIF Trong Xuất Nhập Khẩu

77 / 100

Điều kiện CIF trong xuất nhập khẩu này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải thủy nội địa.

I. Khái niệm CIF là gì?

Điều kiện CIF là viết tắt của Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí) là một thỏa thuận quốc tế giữa người mua và người bán, trong đó người bán chịu trách nhiệm về chi phí, bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa bằng đường biển hoặc đường thủy. Mặc dù quyền sở hữu lô hàng được chuyển cho người mua sau khi hàng hóa đã được xếp lên thuyền hoặc tàu, nhưng người bán phải chịu trách nhiệm về mọi khoản phí vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển.

Về cơ bản, nó phân chia trách nhiệm và rủi ro giữa người mua và bán hàng trong thương mại quốc tế. Với điều kiện này, người bán hàng chịu chi phí thuê tàu, bảo hiểm đến cảng dỡ hàng.

Khái Niệm CIF Là Gì? Điều Kiện CIF Trong Xuất Nhập Khẩu 3
Điều kiện CIF

Khi hàng hóa đã được giao đến cảng đích của người mua, người mua phải thanh toán theo thỏa thuận cho người bán và chịu trách nhiệm về mọi khoản phí nhập khẩu, thuế hoặc phí hải quan. Ngoài ra, bất kỳ chi phí vận chuyển, kiểm tra và cấp phép cũng như chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cuối cùng là trách nhiệm của người mua.

Kể từ khi người bán thanh toán chi phí vận chuyển, cước phí và bảo hiểm cho đến khi hàng hóa đến cảng đích của người mua, việc chuyển chi phí xảy ra khi hàng hóa đã đến cảng của người mua.

Tuy nhiên, việc chuyển rủi ro xảy ra từ người bán sang người mua khi hàng hóa đã được xếp lên tàu. Mặc dù người bán phải mua bảo hiểm, nhưng người mua có quyền sở hữu hàng hóa sau khi được xếp lên tàu, và nếu hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người mua phải yêu cầu công ty bảo hiểm của người bán.

KEY TAKEAWAYS:

 • CIF (Chi phí, bảo hiểm và cước phí) là một thuật ngữ thương mại quốc tế và chỉ áp dụng cho hàng hóa được vận chuyển bằng biển hoặc thủy nội địa.
 • Với điều kiện CIF (Chi phí, bảo hiểm và cước phí) người bán sẽ thanh toán chi phí lấy hàng từ kho đến cảng chỉ định, làm thủ tục xuất khẩu, thanh toán cước vận tải biển, mua bảo hiểm cho hàng hóa.
 • Khi hàng hóa đã được giao đến cảng đích của người mua, người mua chịu trách nhiệm về các chi phí nhập khẩu và giao hàng.
 • Tuy nhiên, việc chuyển rủi ro xảy ra từ người bán sang người mua khi hàng hóa đã được xếp lên tàu.

II. Điều kiện CIF trong Incoterms® 2020

Trong những năm qua, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và hướng dẫn cho thương mại quốc tế. Vào năm 2020, ICC đã thực hiện các điều chỉnh đối với các quy tắc, (được gọi là Incoterms® 2020), thực hiện các thay đổi đối với các yêu cầu an ninh về hàng hóa.

Incoterms® 2020 cũng thực hiện các thay đổi đối với các yêu cầu về phạm vi bảo hiểm trong điều kiện CIF. Tùy theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, người bán có thể được yêu cầu phải có bảo hiểm cấp cao hơn hoặc toàn diện hơn so với Incoterms® 2010.

III. Khi nào người mua nên chọn điều kiện CIF – Cost, Insurance And Freight (Chi phí, bảo hiểm và cước phí)

Điều kiện CIF (Chi phí, bảo hiểm và cước phí) chỉ được sử dụng khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển hoặc đường thủy nội địa, có nghĩa là điều kiện CIF không thể được sử dụng để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Điều kiện CIF có thể dễ dàng hơn đối với những người mua không muốn gặp rắc rối trong việc mua bảo hiểm, thanh toán phí vận chuyển và chịu mọi trách nhiệm về việc vận chuyển quốc tế.

IV. Nghĩa vụ của người bán và người mua trong điều kiện CIF

1. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF

 • Nghĩa vụ chung của người bán trong điều kiện CIF: Người bán phải giao hàng và cung cấp hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng của việc giao hàng (Bill of lading – vận đơn đường biển).
 • Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác trong điều kiện CIF :Người bán cung cấp giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức nào khác và làm thủ tục hải quan xuất khẩu để xuất khẩu hàng hóa.
 • Hợp đồng vận tải và bảo hiểm trong điều kiện CIF: Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ địa điểm giao hàng đã thỏa thuận đến cảng đến chỉ định, hoặc tới bất kỳ địa điểm nào tại cảng đến. Người bán mua bảo hiểm cho hàng hóa với mức bảo hiểm tối thiểu là điều kiện C của Viện những người bảo hiểm Luân Đôn (LMA/IUA) hoặc bất kỳ điều kiện nào tương tự.
 • Giao hàng trong điều kiện CIF: Người bán chịu trách nhiệm giao hàng lên tàu tại cảng chỉ định, người bán phải giao hàng trong khung thời gian đã thỏa thuận và cung cấp bằng chứng về việc giao hàng và xếp hàng.
 • Chuyển giao rủi ro trong điều kiện CIF: Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao lên tàu tại cảng chỉ định.
 • Phân chia phí tổn trong điều kiện CIF: Người bán phải trả tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho tới khi hàng được giao lên tàu tại cảng chỉ định; cước vân tải biển; chi phí mua bảo hiểm; chi phí thủ tục hải quan xuất khẩu, cũng như tất cả các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác có thể phải trả khi xuất khẩu.
 • Thông báo cho người mua: Người bán phải thông báo cho người mua những thông tin cần thiết để người mua sắp xếp nhận hàng.
 • Chứng từ giao hàng trong điều kiện CIF: Người bán bằng chi phí của mình phải cung cấp cho người mua chứng từ vận tải đã thỏa thuận.
 • Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu trong điều kiện CIF: Người bán phải trả các chi phí về việc kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng, kể cả các phí tổn cho việc kiểm tra trước khi gửi hàng theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
 • Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan: Người bán phải hỗ trợ cung cấp các chứng từ và thông tin mà người mua cần để nhập khẩu và vận chuyển hàng đến địa điểm cuối cùng.
Khái Niệm CIF Là Gì? Điều Kiện CIF Trong Xuất Nhập Khẩu 4
CIF chỉ xuất hiện khi bạn sử dụng dịch vụ vận tải biển

2. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện CIF

 • Nghĩa vụ chung của người mua trong điều kiện CIF: Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.
 • Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác trong điều kiện CIF: Người mua chịu trách nhiệm lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.
 • Hợp đồng vận tải và bảo hiểm trong điều kiện CIF: Người mua không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải (cước biển) và mua bảo hiểm hàng hóa. Tuy vậy, người mua phải cung cấp thông tin mà người bán yêu cầu để người bán mua bảo hiểm.
 • Nhận hàng trong điều kiện CIF: Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao đến cảng dỡ hàng chỉ định.
 • Chuyển giao rủi ro trong điều kiện CIF: Người mua sẽ chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa sau khi hàng hóa đã được giao lên tàu tại cảng chỉ định.
 • Phân chia phí tổn trong điều kiện CIF: Người mua chịu tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa sau khi hàng được giao lên tàu. Bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa tại cảng dỡ hàng, các loại thuế, lệ phí và làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán: Người mua phải thông báo cho người bán thời gian vận chuyển hàng; và địa điểm nhận hàng tại cảng đến.
 • Bằng chứng của việc giao hàng: Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải từ người bán nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng.
 • Kiểm tra hàng hoá trong điều kiện CIF: Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
 • Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan: Hỗ trợ người bán cung cấp các chứng từ bổ sung khi được yêu cầu.

Như vậy, Alphatrans đã giúp bạn hiểu hơn về Khái niệm CIF là gì? Điều Kiện CIF trong xuất nhập khẩu. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ HOTLINE Cty Vận Tải Alphatrans để được tư vấn miễn phí nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   TRỤ SỞ CHÍNH

   LIÊN HỆ NHANH MÃ QR

   Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Pha Trần

   Giấy chứng nhận ĐKKD số 0313384770 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
   Văn phòng chính: 45a Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
   Tel,Viber,Line,whatapps,Wechat: +84 919 060 101 (Mr Phú)
   Email: [email protected]
   Phone Company: +84 28 3811 3811 / 3811 3979

   VP Hải Phòng

   VP Bình Dương

   VP Hà Nội

   VP Đà Nẵng

   VP Miền Trung

   Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế
   Logo
   Enable registration in settings - general