Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế Trong Xuất Nhập Khẩu

78 / 100

Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, việc thanh toán tiền mua hàng luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất giữa các bên. Khi đàm phán về các phương thức thanh toán quốc tế, các bên đều luôn có mong muốn lựa chọn phương thức thanh toán có lợi nhất cho mình vì thanh toán là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bên bán (xuất khẩu) trong hoạt động mua xuất nhập khẩu.

Trong bài viết này, Alphatrans sẽ giúp giải đáp những thắc mắc của bạn về những phương thức thanh toán quốc tế được áp dụng hiện nay và những lưu ý để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

I. Phương thức thanh toán quốc tế có những vai trò gì?

 • Là yếu tố quyết định hình thức thanh toán, 2 bên mua bán sẽ biết được thời gian thanh toán đúng hạn.
 • Giúp thiết lập những quy định chung về cách thức thanh toán, hạn chế rủi ro về xa cách địa chỉ, ngôn ngữ, phong tục, pháp luật và tập quán thương mai theo từng vùng miền, từ đó đảm bảo tính chặt chẽ trong quan hệ mua bán.
 • Là căn cứ truy xét trách nghiệm khi xảy ra tranh chấp.

II. Những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay và những lưu ý khi thanh toán quốc tế?

1.Phương thức ghi sổ – Open Account

Khi sử dụng phương thức ghi sổ, nhà xuất khẩu sẽ mở tài khoản ghi nợ những khoản bao gồm tiền hàng và dich vụ đã cung cấp cho nhà nhập khẩu, quyết định thời hạn định kỳ thanh toán bằng tiền hoặc bằng séc.

Ngân hàng chỉ đóng vai trò là bên mở tài khoản và thực hiện thanh toán theo chỉ định theo từng thời điểm đã thỏa thuận thanh toán của nhà nhập khẩu gửi cho nhà xuất khẩu.

Trong phương pháp ghi sổ nhà xuất khẩu mở tài khoản (mở sổ) còn nhà nhập khẩu không mở sổ song song. Trường hợp có mở sổ thì chỉ có giá trị theo dõi chứ không có giá trị thanh toán.

a) Quy trình thực hiện phương thức ghi sổ:

 • Nhà xuất khẩu giao hàng hoặc dịch vụ cùng với  gửi chứng từ cho nhà nhập khẩu.
 • Nhà xuất khẩu sẽ mở tài khoản, ghi nợ vào tài khoản và báo nợ trực tiếp cho nhà nhập khẩu
 • Nhà nhập khẩu chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán cho nhà xuất khẩu hoặc thanh toán bằng séc theo đình kì thanh toán (tháng, quý hoặc nửa năm). 

Xem thêm: Dịch vụ khai báo hải quan

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế Trong Xuất Nhập Khẩu 4
Phương thức ghi sổ trong Thanh toán quốc tế

Nhà nhập khẩu sẽ có lợi hơn khi sử dụng phương pháp này, chỉ nên áp dụng khi nhà xuất khẩu muốn cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu (bán hàng trả chậm).

b) Lưu ý khi sử dụng phương thức ghi sổ

Hai bên mua bán chỉ nên sử dụng khi:

 • Hai bên có quan hệ mua bán thường xuyên với số lượng không lớn và có sự tin cậy lẫn nhau
 • Nhà xuất khẩu gửi hàng cho nhà nhập khẩu / đại lý phân phối ở nước ngoài bán
 • Thanh toán phí dịch vụ như cước phí vận tải, bảo hiểm, bưu điện, tiền hoa hồng, phí ủy thác, lãi cho vay hoặc lợi tức đầu tư.

2/ Phương thức nhờ thu – Collection

Nhờ thu là hình thức thanh toán sau khi nhà xuất khẩu gửi hàng cho nhà nhập khẩu sẽ đồng thời gửi chứng từ cho ngân hàng của mình để thu hộ tiền của ngân hàng người nhập khẩu.

Khi sử dụng phương pháp này, vai trò của ngân hàng thể hiện rất rõ ràng, đảm bảo an toàn cho 2 bên xuất– nhập khẩu. Phương pháp – viết tắt URC số 522 của Phòng Thương mại quốc tế.

a) Chứng từ nhờ thu trong quy định là những chứng từ tài chính và / hoặc chứng từ thương mại

 • Chứng từ tài chính: hối phiếu, kỳ phiếu, séc hoặc những chưng từ liên quan đến mục đích chi trả.
 • Chứng từ thương mại: Hóa đơn, vận tải đơn, các chứng từ về quyền sở hữu hoặc các chứng từ tương tự hoặc bất cứ chứng từ nào không phải là chứng từ tài chính.

b) Căn cứ vào chứng từ gửi nhờ thu, phương thức nhờ thu bao gồm hai loại

+ Nhờ thu trơn – clean collection là chỉ thu lại chứng từ tài chính không kèm theo chứng từ thương mại.

+ Nhờ thu chứng từ – documentary collection là nhờ thu:

 • Kèm cả 2 loại chứng từ thương mại và chứng từ tài chính
 • Chứng từ thương mại không kèm chứng từ tài chính.

c) Các bên tham gia trong phương thức nhờ thu gồm

 • Người Xuất Khẩu– người ủy thác thu: Principal
 • Ngân hàng chuyển chứng từ – ngân hàng: Remitting bank
 • Ngân hàng thu hộ – có thể đồng thời là ngân hàng xuất trình chứng từ: Collecting bank
 • Người nhập khẩu- trả tiền hoặc ngân hàng do người nhập khẩu chỉ định: Drawee
Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế Trong Xuất Nhập Khẩu 5

d) Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu

 •  Nhờ thu trơn
 • Người xuất khẩu giao hàng và gửi chứng từ cho người nhập khẩu.
 • Ký phát hối phiếu và viết gửi yêu cầu nhờ thu tới ngân hàng bên đầu xuất nhờ thu tiền từ ngân hàng nhập khẩu nước ngoài.
 • Ngân hàng bên xuất chuyển hối phiếu và chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng bên người nhập khẩu tại nước ngoài.
 • Ngân hàng thu hộ xuất trình hối phiếu theo đúng chỉ thị nhờ thu cho người trả tiền.
 • Người trả tiền tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu.
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển.
 • Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận tới nhà xuất khẩu ư.

Tuy nhiên, phương thức này ít được sử dụng vì không đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên: do việc nhận hàng và thanh toán tách rời nhau. Hiện nay, phương thức này chỉ được sử dụng để thanh toán phí hoặc nhờ thu séc giữa các ngân hàng.

e) Quy trình thực hiện phương thức nhờ thu chứng từ

 • Nhờ thu chứng từ
 • Nhà xuất khẩu giao hàng hóa cho bên nhà nhập khẩu và đồng thời lập chứng từ thương mại có hoặc không có hối phiếu kèm theo chỉ thị nhờ thu gửi đến ngân hàng bên xuất khẩu nhờ thu hộ tiền của bên nhập khẩu.
 • Ngân hàng chuyển bộ chứng từ và chỉ thị nhờ thu cho ngân hàng đại lý ở nước nhập khẩu.
 • Ngân hàng thu hộ gửi chứng từ theo chỉ thị nhờ thu tới bên nhập khẩu.
 • Người nhập khẩu trả tiền hoặc trả theo hối phiếu để được thả chứng từ đi nhận hàng.
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển (nếu được yêu cầu, ngân hàng thu hộ có thể giữ lại hối phiếu đã được chấp nhận, chờ khi đến hạn thanh toán sẽ thu tiền rồi chuyển trả tiền).
 • Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu cho người xuất khẩu.

f) Lưu ý khi sử dụng phương thức nhờ thu

Trong phương thức này ngân hàng bên nhà xuất khẩu đã khống chế được chứng từ và hàng hóa, người nhập khẩu muốn có hàng phải thanh toán tiền cho bên ngân hàng bên đầu xuất vì vậy đảm bảo được quyền lợi của bên xuất khẩu.

Tuy nhiên phương thức này vẫn tiềm ẩn rủi do vì người xuất khẩu phải tốn phí thời gian và tiền bạc để thu hồi vốn hoặc giải quyết lô hàng đã gửi.
Phương thức nhờ thu (D/A) trả tiền đổi chứng từ: Người xuất nhẩu mất quyền kiểm soát hàng hóa sau khi hối phiếu được chấp nhận, việc thanh toán phụ thuộc vào thiện chí bên nhà nhập khẩu.

Hàng hoá có thể được chuyển giao cho người nhập khẩu trong khi việc thanh toán hoặc chấp nhận chưa được thực hiện vì vận đơn hàng không/đường biển hoặc các chứng từ tương tự không phải là chứng từ sở hữu hàng hoá.

3. Phương thức thư tín dụng – Letter of credit (L/C)

Thanh toán tín dụng LC (Letter of Credit) là văn bản do ngân hàng nhập khẩu phát hành cam kết trả tiền cho người xuất khẩu sau khi người xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ hợp lệ, còn được gọi là L/C thương mại hay L/C chứng từ. L/C được lập trên cơ sở các điều khoản trong hợp đồng nhưng hoàn toàn độc lập với hợp đồng.

Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế Trong Xuất Nhập Khẩu 6

a) Có các loại L/C nào?

(1) Phân theo loại hình (hay căn cứ vào tính chất cam kết của NH mở)

 • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
 • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
 • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

b) L/C cần có những nội dung chính nào? 

 •  Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C
 • Loại L/C
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 • Số tiền, loại tiền
 • Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng
 • Điều khoản giao hàng: điều kiện, nơi giao hàng…
 • Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì, đóng gói. …
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, C/0, C/Q…
 • Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng
 • Những nội dung khác

c) Quy trình thực hiện phương thức thanh toán L/C

 • Nhà xuất khẩu dựa vào hợp đồng ngoại thương mở L/C tại ngân hàng của mình để cho bên nhà xuất khẩu hưởng .
 • Ngân hàng nhập khẩu phát hành L/C (phát hành L/C) dựa theo yêu cầu của người hưởng, chuyển bản chính L/C cho người xuất khẩu nội dung để ngân hàng xuất khẩu hưởng(Ngân hàng thông báo).
 • Ngân hàng đại diện bên nhà xuất khẩu xác nhận L/C gửi lại bản chính cho bên nhà xuất khẩu.
 • Căn cứ vào nội dung của L/C, người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu.
 • Khi giao hàng bên xuất hoàn thiện chứng từ và hối phiếu gửi về ngân hàng đầu xuất yêu cầu nhận tiền cho bộ chứng từ đó.
 • Ngân hàng thông báo nhận được bộ chứng từ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục thanh toán.
 • Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ thanh toán cho Ngân hàng bên đầu nhập
 • Ngân hàng bên nhập (Ngân hàng phát hành L/C) sau khi nhận đựơc bộ các chứng từ từ Ngân hàng thông báo chuyển đến kiểm tra thấy đạt yêu cầu trong L/C sẽ tiến hành chuyển tiền cho ngân hàng thông báo.
 • Ngân hàng bên nhập báo với nhà nhập khẩu biết đã trả tiền cho nhà xuất khẩu đồng thời yêu cầu nhà nhập khẩu hoàn tiền cho mình thì mới đưa bộ chứng từ nhập khẩu để làm thủ tục nhập hàng.

4. Phương thức chuyển tiền – Remittance

Thanh toán TT là hình thức chuyển tiền (Remittance) phương pháp người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình thông qua một ngân hàng đại lý ở nước ngoài chuyển trả một số tiền nhất định cho người xuất khẩu.

a) Các bên tham gia phương pháp chuyển tiền

 • Người nhập khẩu – người chuyển tiền ( Remitter)
 • Người xuất khẩu – người thụ hưởng (Beneficiary)
 • Ngân hàng của người nhập khẩu – Ngân hàng chuyển (Remitting Bank)
 • Ngân hàng của người xuất khẩu – ngân hàng đại lý (Corresponding Bank)

b) Các phương thức chuyển tiền hiện nay

 • Chuyển tiền bằng điện -Telegraphic Transfer Remittance (T/T): Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất hiện nay vì thời gian chuyển rất nhanh, người chuyển tiền phải trả thủ tục phí + chi phí điện tín
 • Chuyển tiền bằng thư – Mail transfer Remittance (M/T): thời gian chuyển lâu nhưng tiết kiệm chi phí.

c) Quy trình thực hiện phương thức chuyển tiền

 • Người nhập khẩu viết giấy yêu cầu chuyển tiền (lệnh chyển tiền) gửi đến ngân hàng phục vụ mình đề nghị chuyển tiền cho nhà xuất khẩu nước ngoài.
 • Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình tại nước ngoài chuyển tiền mà gửi giấy báo nợ tới ngân hàng nhập khẩu.
 • Ngân hàng đại lý bên đầu nhập gửi tiền cho người xuất khẩu và gửi giấy báo nợ cho bên xuất khẩu.
 • Khi nhận được tiền người xuất khẩu giao hàng theo yêu cầu.
 • Trước thời điểm số tiền được chuyển hoàn thì số tiền thuộc sở hữu người chuyển tiền có quyền hủy lệnh chuyển tiền, bên hưởng tiền không có quyền khiếu nại.

d) Lưu ý khi sử dụng phương thức chuyển tiền

Mặc dù phương thức chuyển tiền thực hiện rất đơn giản, chi phí thấp (thường chỉ từ 0,15%- 0,2% trị giá số tiền chuyển), tuy nhiên phương thức thanh toán quốc tế này chứa đựng khả năng rủi ro cho cả 2 bên, vì vậy chỉ nên áp dụng khi có quan hệ mua bán tin cậy, giá trị thanh toán không lớn.

Đến đây chắc bạn đã phần nào hiểu được khái quát về những phương thức thanh toán tiền mua hàng cũng như các lưu ý trong thanh toán tiền mua bán hàng hóa. Nếu bạn có câu hỏi liên quan hay cần tư vấn thêm về các vấn đề thanh toán quốc tế, hãy liên hệ với Alphatrans để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   TRỤ SỞ CHÍNH

   LIÊN HỆ NHANH MÃ QR

   Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Pha Trần

   Giấy chứng nhận ĐKKD số 0313384770 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
   Văn phòng chính: 45a Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
   Tel,Viber,Line,whatapps,Wechat: +84 919 060 101 (Mr Phú)
   Email: [email protected]
   Phone Company: +84 28 3811 3811 / 3811 3979

   VP Hải Phòng

   VP Bình Dương

   VP Hà Nội

   VP Đà Nẵng

   VP Miền Trung

   Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế
   Logo
   Enable registration in settings - general